Rovarok a petékből. Tartalomjegyzék


Eszköztár: A rovarokbelső megtermékenyítésselszaporodnak, tehát a nőstény állatok párzás után megtermékenyítettpetesejteket raknak le, amelyeket petéknek nevezünk.

rovarok

A petébőlátalakulással fejlődnek az egyedek, s a növekedés közben számos alkalommal vedlenek. A kifejlett rovarok már nem nőnek, és ezért nem is vedlenek többé.

rovarok a petékből

A rovarok különböző csoportjaiban háromféle átalakulási típus fordul elő: kifejlés, átváltozás, és teljes átalakulás. Ha a lárva és a kifejlett rovaréletmódja, élőhelye hasonló, akkor csak kisebb különbségek vannak testfelépítésük között. Például a lárvákszárnyai, csápjai fejletlenebbek vagy hiányoznak, és az egymást követő vedlések során fokozatosan alakulnak ki.

rovarok a petékből

Ez a fejlődés jellemző például a szöcskékre, a tücskökre és a sáskákra. Ha a lárvákéletmódja a szülőkétől eltér, akkor hasonlíthatnak ugyan egymáshoz, de a lárváknak ideiglenes, lárvakori szerveik vannak. A szitakötők lárvája például vízben él, kopoltyúvallélegzik.

A rovarok fejlődése és szapordása 1. A pete tojás A pete tojás egy olyan sejt, melyből osztódással embrió fejlődik ki.

Zsákmányszerzésre alkalmas szerve, úgynevezett álarca van, amelyet az utolsó vedléskor levet. Ha a lárva életmódja és táplálkozásmódja merőben más, mint a szülőké, akkor egyáltalán nem hasonlít rájuk.

rovarok a petékből

Az ilyen lárvák fejlődésük során növekednek, vedlenek, majd bábbá alakulnak. A báb burkán belül a lárva szervezete átalakul kifejlett rovarrá. Ilyen fejlődési mód jellemző a bogarakra, lepkékre, szúnyogokra, legyekre, hangyákra.

rovarok a petékből

A teljes átalakulással fejlődőrovaroklárvaalakjai sokfélék. A legyeklárvája a nyű, egyes bogaraké a pajor, a lepkéké pedig a hernyó.

A rovarok osztálya Eszköztár: A rovarok alkotják az állatvilág legnépesebb csoportját. Testük fejre, torra és potrohra tagolódik. A torhoz három pár járóláb, és a legtöbb faj esetében két pár szárny kapcsolódik. A rovarok szájszervei változatos felépítésűek, szerkezetük a táplálkozás módjának megfelelően alakul.

Rovarok a petékből rovarok egyedfejlődésének típusai.