Gyöngyök a gyermekben azonosítva, Tanulási zavarok - Igazgyöngy Egyesület a Különleges Gyermekekért


Gyarmathy Éva Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és az iskolában 1 A szerző a háromrészes tanulmánysorozat második részében a tanulási zavarok tüneteivel, felismerésével, megelőzésével és terápiájával foglalkozik.

Célja, hogy az óvodában és az iskolában segítséget nyújtson a pedagógusoknak a tanulási nehézségek minél korábbi felismerésében, melynek révén elkerülhető, illetve csökkenthető a probléma súlyosbodása. A tanulási zavarok azonosítása Tanulási zavarnak, röviden összefoglalva, azt a jelenséget nevezzük, amikor átlagos oktatási körülmények között egy gyerek nem tud megtanulni írni, olvasni vagy számolni, amikor ezeken a területeken iskolai teljesítménye jelentősen elmarad az intelligenciaszintje alapján elvárható teljesítménytől.

Nem a gyerek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók egyikének-másikának fejletlensége okoz nehézséget. Az iskoláskorra egyes készségek még nem jutottak a szükséges szintre.

A jelenség hátterében sok, egymásra épülő ok húzódik meg, melyeket a tanulmánysorozat első részében 2 részletesen bemutattam. Az írás, olvasás, számolás különböző képességek és készségek együttműködését kívánja.

Mik az Epstein gyöngyök?

A szemmozgás és a kéz finommozgásának összehangolása csak egyik, bár igen fontos része a teljesítménynek. A gyereknek többek között össze kell egyeztetnie a hang akusztikus képét a hang beszédmotoros emlékképével és a betű vagy szám vizuális képével is, mozgási képet kell alkotnia, és kezének finom mozdulataival mindezen működések eredményeképpen meg kell jelenítenie a betűket, szavakat, mondatokat, számtani műveleteket. Ha bármely ponton akadályozottság lép fel, az az egész teljesítményt bizonytalanná teheti.

Egyre szélesebb körben ismert, hogy megfelelő fejlesztéssel korrigálható parazita kritika probléma, és nem kell a gyereknek évekig elhúzódó iskolai nehézségekkel küzdenie.

Legtöbbször az óvodában, iskolában vagy a családban is lehetőség lenne a részképesség-kiesések, -elmaradások felismerésére és megfelelő fejlesztéssel történő korrigálására, ha a pedagógusok rendelkeznének a szükséges ismeretekkel, és nem kellene minden esetben fejlesztőpedagógushoz, logopédushoz vagy pszichológushoz fordulni.

A megfelelő ismeretekhez tartozik az is, hogy a pedagógus tudja, meddig ér a kompetenciája. Súlyosabb tünetekkel, elmaradásokkal mindenképpen érdemes szakemberhez küldeni a gyereket. A kompetencia kapcsán meg kell említeni azt a problémát is, amely szakembereknél is gyakran előfordul: szűrővizsgálatok és egyéb tesztelések, esetleg megfigyelések alapján rendszeresen diagnosztizálnak óvodás korú gyermekeket diszlexiásnak vagy tanulási zavarokkal küzdőnek.

Hangsúlyoznunk kell ezért, hogy csak az a gyerek nevezhető tanulási zavarokkal küzdőnek, aki a normális, átlagos iskolai oktatás során nem tud megtanulni írni, olvasni, számolni. Szakmai szempontból hibás lépés tanulási zavart, diszlexiát, diszgráfiát vagy diszkalkúliát megállapítani addig, amíg a gyermek megfelelő szintű általános iskolai oktatásban nem vett részt.

A szakmai szempont mellett a gyerek érdeke is azt kívánja, hogy óvodáskorban és az iskola gyöngyök a gyermekben azonosítva két évfolyamán a címkézést elkerüljük.

Amikor értelmi fogyatékosokról van szó, ezt könnyen elfogadja a környezet, de mikor normál vagy átlag feletti értelmi képességekkel rendelkezô gyerek nem boldogul az iskolában, mind a szülôk, mind a pedagógusok értetlenül és tehetetlenül állnak a probléma elôtt. Nem a gyermek eszével, szorgalmával van baj, hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges alapfunkciók egyikének-másikának fejletlensége okoz nehézséget.

Természetesen fontos, hogy minél korábban felfigyeljen a környezet a gyermek esetleges részképességbeli elmaradásaira, de ezeket a gyöngyök a gyermekben azonosítva fejlődési sajátosságként és a fejlesztés irányának megjelöléseként azonosíthatjuk csupán.

Minél fiatalabb gyermekről van szó, annál kevésbé jogos gyöngyök a gyermekben azonosítva tanulási zavar diagnosztizálása. Óvodáskorban rohamosan fejlődnek a szenzomotoros képességek, de igen egyenlőtlen is lehet a színvonaluk.

A lemaradó funkciók egyik napról a másikra beérhetnek, különösen, ha a gyermeknek megfelelően stimuláló környezetet biztosítunk. A tanulási zavarok tünetei A tanulási rendellenességeket legtöbbször részképesség-kiesések, egyes területeken történt fejlődésbeli elmaradások okozzák.

Hogyan lehet pinworm férgeket hozni - Hogyan lehet pinworm

Sok esetben valóban csak megkésett fejlődésről van szó, de gyakran igazi deficit áll az olvasás, írás, helyesírás vagy számolás terén mutatott gyenge teljesítmény mögött. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermek figyelmetlen, gondolatai elkalandoznak, munkái rendetlenek, rajzai csúnyák, a mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Teljesítménye ingadozó. A viselkedésbeli tünetek nagyrészt másodlagosan, a teljesítménydeficit nyomán fejlődnek ki. A sok kudarc, meg nem felelés, a környezet felől érkező negatív értékelés az amúgy is nyughatatlan, szétszórt gyereket agresszívvá teheti.

Más esetben szorongóvá, visszahúzódóvá válhat, tétova és bizonytalan lesz.

Férgek, kukacok az élő testben - HáziPatika Hogyan lehet felismerni a férgeket? Férgek, kukacok az élő testben Hogyan lehet megszabadulni a pinworm férgektől Hogyan lehet pinworm Nem tudja azonosítani a férgeket, Azonosítani a férgeket egy gyermekben Hogyan lehet felismerni a férgeket? Finn hús: milyen betegségek okoznak parazitákat - Zöldségek szarvasmarha galandféreg - Diagnosztika tünetegyüttes Hogyan lehet azonosítani a bika szalagféreg. Mi a teniosis?

A tanulási zavar gyakori tünete az egyensúly-érzékelés zavara és a bizonytalan testséma. A gyermek mozgása összerendezetlen, ügyetlen. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat, viszonyokat. Gyöngyök a gyermekben azonosítva mozgásformációkat nem képes pontosan végrehajtani.

Gyakorta megbotlik, elesik. A koncentrációs képesség gyengesége kisgyermekkorban a mozgás terén jól megfigyelhető. A bizonytalan testsémát jelzi, hogy a gyerek nem tájékozódik megfelelően a saját testén. Nem tudja, milyen az, ha a bal lábát keresztbe teszi a jobb lába fölött, milyen a karkulcsolás. Hátát nem tudja homorítani-domborítani stb. Gyakori a kézfej nem megfelelő tartása, a szabálytalan ceruzafogás. Nagyon fontos tünet a téri orientáció zavara. A téri tájékozódásban a saját test a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetését.

Amennyiben ebben zavar keletkezik, nemcsak az olvasásban és írásban léphetnek fel problémák, hanem a számolási műveletek elsajátítása is nehézségekbe ütközhet. A tünetek jelentkezhetnek akár a balról jobbra való írás folyamatosságában, akár emberi papillomavírus, aki iránytartásban, sorvezetésben, betűk, számok, műveletek felcserélésében. A nagy- és finommozgás koordinációjának zavara vagy fejletlensége általában már az óvodáskorban feltűnik.

A finommozgások fejlődésének egyik legdöntőbb szakasza a hatéves kor körüli időszak. A gyermekeknél változó, hogy ez gyöngyök a gyermekben azonosítva fejlődés milyen ütemben halad.

Sokszor csak az első iskolai év végére alakul ki a helyes ceruzatartás. Sokuk görcsösen tartja az íróeszközt, nehézséget jelent számukra az egy sorban való maradás, a megfelelő vonalvezetés. Percepciós zavarként társul a motoros deficitekhez az alakfelismerési zavar, a térbeli relációk helyes felismerésének nehézsége. Mutatkozhat gyenge ritmusérzék, gyakori az amuzikalitás. A gyermek nem érzékeli a nyelv alapvető ritmusát, zeneiségét, s ez a szótagolásnál, elválasztásnál jelentkezhet problémaként.

Előfordulhat a beszédhangot megkülönböztető képesség kialakulatlansága, amely összefüggésben van a hallási figyelem fejletlenségével, a hanganalizálás gyengeségével. Ez alapjául szolgálhat a zöngés-zöngétlen hangok nem megfelelő differenciálásának.

Sok tünet mögött az idegrendszeri feldolgozásnak a gyöngyök a gyermekben azonosítva eltérő módja, elmaradottsága állhat. A gyermek csak az egyszerre jelen lévő ingereket tudja hatékonyan feldolgozni, az egymásutániság felépítése nehézséget jelent. Sorbarendezési problémái lehetnek. Nehezen tanul meg szó szerint verseket, egymás után következő utasításokat nem tud követni.

Látszólag kevés kapcsolat mutatkozik a fent leírt funkciókiesések és az iskolai munka között, de ha alaposan elemezzük a jelenségeket, érthetővé válik a kapcsolat és ezzel a gyerek problémája is. A tanulási zavarok felismerése Már az óvodáskorban felfigyelhet a környezet a gyermek hiányosságaira.

A megfigyelések alapján endometrium rák irányelvek nccn lehet a deficites képességre. Rendezetlen, bizonytalan mozgás Ž egyensúly- térorientációs és testséma-problémák. Kialakulatlan lateralitás Ž testséma- és térorientációs zavar. A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem, ha bemutatják neki Ž testséma- térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások szintjében.

Figyelmetlenség Ž belső rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége, elterelhetőség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével. Rossz ceruzafogás Ž testsémazavar, finommozgási nehézségek. Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása Ž térorientációs zavarok, a finommozgás fejletlensége. Artikulációs problémák Ž beszédhang-megkülönböztetési nehézségek, sorbarendezési problémák. Az óvónő néhány egyszerű eljárással megbizonyosodhat megfigyeléseinek helyességéről.

A vizsgálatok megfigyelésjellegűek, a gyerekek teljesítményét korosztályukhoz, illetve társaikhoz viszonyíthatjuk.

Jelenlegi hely

A legtöbb eljárás csoportos játék, torna közben is alkalmazható, nem kíván elkülönítést, de ha csak így van módunk a gyerek megfigyelésére, számolnunk kell ennek torzító hatásával.

Egyrészt a gyerek jobban teljesíthet, mert a társak utánzása, követése segíti. Előfordulhat, hogy amikor egyedül kell a feladatokat elvégeznie, nem képes ugyanolyan szinten teljesíteni. Másrészt viszont sok kisgyerek csoportos feladatok esetén nem eléggé motivált, a személyes kontaktusban sokkal jobban tud teljesíteni. Ezért a legszerencsésebb, ha többször, különböző helyzetekben figyeljük meg a gyermekeket.

Testséma - Mozgásutánzás karemelés, lábemelés, fejkörzés, csuklókörzés, lábfejkörzés, cicahát-kutyahát, törökülés. A lateralitás kialakulása normális esetekben is elhúzódhat az gyöngyök a gyermekben azonosítva évekre, de ez nem feltétlenül okoz komolyabb nehézségeket. A dominancia megerősödése azonban jelentősen segíti a térorientációs képesség fejlődését, gyöngyök a gyermekben azonosítva kiemelten fontos ismernünk a gyermeknek e téren éppen adott fejlettségi szintjét.

Óvodáskorban elsősorban a domináns kéz nyújthat támpontot, így a kezesség megállapítása igen fontos része a tanulási zavarokra való hajlam vizsgálatának.

Lateralitás gyöngyök a gyermekben azonosítva Ujj- és karkeresztezés - a domináns ujj, illetve kéz van felül. Térorientáció - Utasítás szerint különböző téri irányokban mozog a gyerek előre, hátra, jobbra, balra, fel, le.

Koncentrációs képesség - Féllábon állás idejét mérjük nyitott majd csukott szemmel egy percnél nem kell tovább állnia. Finommozgás - Gyöngyöt fűz, és mérjük tíz szem felfűzésének időtartamát. Ritmusérzék - Egyszerű ritmusokat tapsolunk, amelyeket a gyermek megismétel tá-tá-ti-ti-ti, ti-ti-tá-tá-tá stb. Artikuláció - Kevéssé ismert, hosszú szavakat kell a gyermeknek megismételnie pl.

A gyermek ürüléke a férgek kezelése után

Sorbarendezés - Számsort mondunk lassan, és a gyermek ugyanolyan sorrendben megismétli. A gyermek megfigyeléséről érdemes rövid jegyzeteket készítenünk, ugyanis azok később segíthetnek a fejlődés ellenőrzésében. Sajnos manapság olyan nagy létszámúak az óvodai csoportok, hogy az óvónő nem is tudná észben tartani a gyerekek képességeit. A fenti vizsgálatokat az általános iskola első osztályába érkező gyerekekkel is érdemes elvégezni, hogy lehetőleg már év elején kiderüljenek az esetleges deficitek.

A későbbiekben a gyerek teljesítményében mutatkozó hiányosságok elemzése segíthet a probléma azonosításában. Milyen nehézségekkel, hibákkal találkozik a szülő és a pedagógus az iskolás gyerek teljesítményében 3és ezek hogyan köthetők egy-egy funkció gyengeségéhez?

a helmint fertőzés tünetei és kezelése gyermekeknél

Kusza írás, bizonytalan vonalvezetés, betűk nagyságának egyenetlenségei Ž szem-kéz koordináció, finommozgás fejletlensége, elmaradás a látás- és tapintásészlelésben.

Betűk, szavak felismerési nehézségei, hiányos betűforma, ékezetelhagyás, szó- vagy betűkihagyás Ž egészlátás, alakszervezési folyamat fejletlensége, elmaradás a testséma- és látásészlelés területén.

paraziták tőrrel történő tisztítása

Az olvasás olyan típusú zavarai, amikor a gyerek nem ismeri meg a megtanult betűket, szavakat, ha azok más nagyságúak, színűek Ž alak- és formaállandóság fejletlensége, testséma- látásészlelési elmaradás.

Betűk, szótagok felcserélése, szóköz és sorköz be nem tartása Ž sorbarendezés nehézsége, térészlelés hiányossága, térorientáció elmaradottsága.

Gyöngyök a gyermekben azonosítva

A d-b, d-p betűk gyakori összetévesztése, betűk, számok fordított írása Ž sorbarendezés nehézsége, iránytévesztés, térorientációs elmaradottság. Hangok differenciálásának nehézségei Ž artikulációs problémák, hallási észlelés elmaradottsága. A tanulási zavarok felismerésénél szólni kell két speciális esetről. Az azonosítási munka egyik nehézsége, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek gyakran a tanulási zavar tüneteit mutatják, pedig nehézségeiket általában a kulturális elmaradottság okozza.

Természetesen együtt járhat a tanulási zavar az alacsony szociokulturális háttérrel, de a kettőt meg kell különböztetni. A szociokulturális szempontból alacsony színvonalú családból érkező gyermek olvasási problémái, nyelvi nehézségei a szókincshiánynak, a környezet alacsony nyelvi kultúrájának a következménye. Ezeknek az áldiszlexiás gyerekeknek a fejlesztése elsősorban verbális képességeik fejlesztéséből áll.

Segíthet az azonosításban a gyerekek füzetének és munkájának elemzése. A "valódi" tanulási rendellenességeket mutatók munkáját jellegzetes és következetes hibázások jellemzik.

Másféle problémát jelentenek az igen jó képességű, kiemelkedő intelligenciájú tanulási zavarokkal küzdő gyermekek. Náluk nehezíti a felismerést, hogy megfelelő technikákkal rendelkeznek hiányosságaik elfedésére.

Mik az Epstein gyöngyök?

Eszükkel megoldják a tesztfeladatokat, de kifogástalan iskolai teljesítményre nem képesek. Náluk az segíthet, ha már az egészen apró jeleket komolyan vesszük. Értelmes gyerekeknél se törődjünk bele, hogy nem tud rajzolni, vagy szétszórt, esetleg "lusta, pedig tudna", hogy rossz a mozgása vagy figyelmetlen. Ezek a tünetek a tanulási rendellenesség jelei lehetnek még akkor is, ha minden vizsgálati feladatot többé-kevésbé sikeresen teljesített a gyermek.

A tanulási zavarok azonosítását segítheti a szülőkkel folytatott beszélgetés. Rendellenesség kialakulását valószínűsítheti, ha terhességi komplikációk léptek fel, a gyerek születése nehéz volt, besárgult, vagy légzési problémái voltak, koraszülöttként jött világra. Kisgyermekkori sérülések, súlyos, magas lázzal járó betegségek szintén okozhatnak kisebb idegrendszeri eltéréseket, amelyek az egyébként egészséges gyermek iskolai megfelelését akadályozhatják.

A családban előforduló tanulási zavarok vagy a balkezesség az galandféreg okozta miatt megjelenhetnek a gyermeknél. A tanulási zavarok megelőzése és terápiája A tanulási zavarok megelőzése A tanulási zavarok elkerülésében gyöngyök a gyermekben azonosítva fontos szerepe van a megelőzésnek.

Lehetőség szerint biztosítani kell a kisgyermekek észlelési és mozgási, úgynevezett szenzomotoros képességeinek fejlődését. Ingergazdag környezettel, a sokféle, apró kihívással teli elfoglaltság biztosításával a legtöbb esetben megelőzhetjük a tanulási nehézség kialakulását vagy csökkenthetjük annak súlyosságát.

A legtöbb gyermek fejlődéséhez elegendő a környezet ingermennyisége és -minősége, de még az egyébként megfelelően fejlődő kicsinyek képességeit is ugrásszerűen növelik a fejlesztő foglalkozások. Ezek a foglalkozások nem jelentenek külön megterhelést sem a gyereknek, sem a környezetnek. Lényegében olyan játékokról, szokásokról van szó, amelyek a normális gyerekkor részei. A tanulási zavarok megelőzésének egyik legfontosabb eleme a felolvasás.

távolítsa el a peroxidot a férgekből

Már kiscsecsemőkorban énekeljünk, verseljünk a gyermeknek. A nyelv zeneiségét, ritmusát egész kicsi korban felfogja, és ez segíti nyelvi készségeinek fejlődését.

A verseket, énekeket kétéves kortól kezdve kiegészíthetik rövid történetek, mesék. Az esti lefekvés előtti felolvasás nemcsak a gyermek fejlesztését szolgálja, hanem kellemesebbé teszi az elalvás előtti időszakot, amely egyébként meglehetősen zaklatott lehet vacsora, rendrakás, tisztálkodás, öltözködés, ágyazás stb.

Az óvodában is jól kihasználható mesélésre a délutáni alvás előtti időszak. A mindennapra legalább egy mese mind a családban, mind az oktatási intézményben tehát az iskola első éveiben is szabály kellene hogy legyen. A felolvasások hatása igen sokrétű. A gyereknek nemcsak a szókincse gyarapszik, hanem az irodalmi nyelvet, az olvasott szöveg fordulatait is elsajátítja.

Ehhez tudnunk kell, hogy a beszélt nyelv és az írott nyelv jelentősen eltér egymástól. Ezért mikor a gyerekek az iskolában olvasni tanulnak, gyakran előzetes tapasztalatok hiányában egy új nyelvet is el kell sajátítaniuk. A felolvasások másik fejlesztő hatása, hogy a gyermeknek sorban kell követnie az eseményeket, vizuális ingerek nélkül saját képzetet alakítva a történet minden egyes eleméről.